Duurzame energie

Duurzame energieVerstandig met energie omgaan is in het belang van ons allemaal voor nu en de toekomst. Door verstandig met energie om te gaan kunnen we veel kosten besparen.Het is van belang dat we meer investeren in duurzame energie. Vormen van duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie en aardwarmte.

Het is raadzaam om ieder jaar te controleren of u ergens anders goedkoper en duurzamer energie kunt afnemen. Diverse websites kunnen u hierbij helpen om de energieprijzen te vergelijken.

Duurzame energie realiseren

Naast goedkoper energie, kunt u ook proberen om uw huis energie zuiniger te maken door beter isolatie en door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren, zodat u uw eigen elektriciteit kunt opwekken.

Het ultieme doel is om energieneutraal te leven. Hierbij genereert u voldoende energie om in uw eigen behoeften te voorzien. Diverse bedrijven kunnen u helpen om zelf duurzame energie (Wikipedia) op te wekken.

Zonne-ernergie

In België wordt al veel geïnvesteerd in zonne-energie door middel van zonnepanelen. De regering stimuleert dit regelmatig middels subsidies. Dit kan duizenden euro’s schelen bij de aanschaf van zonnepanelen. Met ongeveer 5 zonnepanelen kan een gemiddeld gezin voldoende duurzame energie opwekken om te voorzien in alle elektriciteit behoefte.

Windenergie

De regering bouwt al diverse grote windmolenparken om van windenergie te profiteren. Particulieren doen dit ook steeds vaker door samen te werken en te investeren in een windmolen. Het is ook mogelijk om een kleinere windmolen aan te schaffen. Echter de opbrengst is meestal niet optimaal aangezien u voldoende hoogte moet hebben om maximaal te profiteren van de wind.

Aardwarmte

Vooral bij nieuwbouwwijken wordt steeds meer gebruik gemaakt van aardwarmte of bodemwarmte. Deze vorm van energie wordt met name gebruikt voor temperatuurregeling in gebouwen. Warm warmte vanaf een diepte van 100 meter wordt opgepompt en gebruikt voor verwarming.

Andere vormen

Bovenste drie zijn niet de enige vormen van duurzame energie. Andere mogelijkheden zijn:

  • Biomassa
  • Waterkracht
  • Kernenergie