Zonne-energie

zonne-energie met zonnepanelenBij zonne-energie denken we meestal aan zonnepanelen. Er zijn meerdere toepassingen om zonlicht en warmte om te zetten in duurzame energie. Zonneboilers zijn ook hele nuttige toepassingen die vooral bij nieuwbouw een nuttig overweging zijn.

In België schijnt de zon ruim voldoende en ook wanneer de zon niet schijnt kunnen zonnepanelen energie opwekken. En we kunnen er vanuit gaan dat we tot ver in de toekomst kunnen profiteren van de zon. In combinatie met het feit dat we steeds beter zonne-energie kunnen omzetten door technische verbeteringen.

Zonne-energie en duurzaamheid

Zonne-energie wordt gezien als duurzame energie. Echter het opvangen van zonne-energie heeft installaties nodig waarvoor CO2 is vrijgekomen bij de productie ervan.  Dit geldt natuurlijk ook voor de bouw van kolen- en gasinstallaties. Hieronder een vergelijking van zonne-energie met kolen en gas.

Bij de productie van 1 kilowattuur (kWh) elektriciteit met kolen komt bijna 1000 gram CO2 vrij, bij gasverbranding is dat ruim 400 gram. Bij zonlicht is dat veel lager, namelijk 50 gram. Dat scheelt fors, zeker als je bedenkt dat een gemiddeld huishouden jaarlijks ongeveer 3.500 kWh elektriciteit verbruikt.

Zonnepanelen

Met zonnepanelen zijn we goed instaat om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Doordat de prijzen snel dalen van zonnepanelen is het een heel goed alternatief voor grijze stroom. Hoe aantrekkelijk het is hangt af van het type huis en dak die u heeft. Online zijn diverse tools die u hierbij kunnen helpen.

De helling van uw dak zorgt ervoor of panelen al dan niet maximaal het licht kunnen opvangen. De ideale hellingsgraad van het dak bedraagt 30° tot 35°. Daken tussen 15°- 30° en 30°- 45° verliezen al gauw tussen de 3% en 5% rendement. Voor daken boven 45° bedraagt het verlies tussen de 5% en 8% rendement.

Zonthermische centraleDiverse landen zoals ook Spanje en Duitsland investeren in grote zonnecentrales waar op grote schaal zonne-energie wordt opgewekt met zonnepanelen of zonthermische systemen. Dergelijke centrales kunnen zeer goed concurreren met huidige grijze energiecentrales. De verwachting is dat meerdere landen ook dergelijke zonthermische centrales.