Zonnepanelen

ZonnepanelenBelgië is een van de vooruitstrevende landen met het plaatsen van zonnepanelen. Europa loopt hierin ook voorop in vergelijk met de rest van de wereld. Zonnepanelen zijn een ideale mogelijkheid om zelf energie op te wekken. De belangrijkste afweging hierbij is hoeveel zonnepanelen nodig zijn om volledig onafhankelijk te zijn van energieleveranciers.

Zonnepanelen opbrengst

De opbrengst van zonnepanelen wordt uitgedrukt in kilowattpiek (kWp). Het rendement van een paneel wordt vervolgens uitgedrukt “kWh per kWp”. De vraag is dus hoeveel heeft u nodig om energieneutraal te kunnen zijn? In België produceren goede zonnepanelen 950 kWh per kWp op bij ideale omstandigheden. Volgens VREG verbruikt een gemiddeld gezin 3.500 kWh elektriciteit per jaar. U heeft dus bijna 4 zonnepanelen nodig. Het is van belang om er rekening mee te houden dat de omstandigheden waaronder elektriciteit opgewekt kan worden niet altijd ideaal is, door schaduwen, niet optimale plaatsing vanwege type dak en dat zonnepanelen per jaar steeds minder rendement opleveren.